Privacy policy

CiWeb respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. CiWeb zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

CiWeb gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij CiWeb zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. 

Feedback 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Recensies en Gastenboek 
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 

Acties en Prijsvragen 
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten. 

Derden 
CiWeb zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Cookies 
CiWeb maakt geen gebruik van cookies.

Contact 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy policy van CiWeb, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


Disclaimer van CiWeb

Op deze en aanverwante sites zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 
De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van CiWeb zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. CiWeb heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de CiWeb site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. CiWeb staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CiWeb aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. CiWeb wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. CiWeb garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. 

Op de CiWeb site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door CiWeb niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. CiWeb wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. 

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. 

CiWeb, respectievelijk de rechthebbende